Kalender

Søndag d. 14. april 2019
12:45 - 14:15
Restaurant Hvide Hest, Dyrehavsbakken 98, 2930 Klampenborg, tlf. 3963 4050
Majken og Fjeldtetten Dixie

Onsdag d. 12. juni 2019
14:00 - 15:00
Restaurant Hvide Hest, Dyrehavsbakken 98, 2930 Klampenborg, tlf. 3963 4050
Majken og Fjeldtetten Dixie med Flipper

Tirsdag d. 20. august 2019
Hele dagen
Tisvilde Højskole, Julsgårdsvej 1-5, 3220 Tisvildeleje, tlf. 4870 7636
Majken og Fjeldtetten Dixie spiller - se Højskolens program.
Fjeldtetten v. Mogens Kann Fjeldsøe - Sydskråningen 15, 2800 Kgs. Lyngby - tlf. 5338 1306 - fjeldmus@gmail.com